O nama

Poštovani,

Više od dvadeset godina biro ”Ambienta” plasira svoje tipske projekte širom Bosne i Hercegovine putem kataloga projekata za individualnu stambenu izgradnju.

Mi smo sigurno jedina bh. firma koja ima tako veliku ponudu gotovih rješenja za individualnu izgradnju –  preko 800 tipskih projekata.

Naši arhitekti svakodnevno, prilikom razgovora sa potencijalnim graditeljima nastoje uvesti makar malo graditeljske kulture u ovu dosta zanemarenu oblast.

Najgora mogućnost je neplanska gradnja i gradnja bez projektne dokumentacije.

Pored rada na tipskim projektima biro pruža usluge:

Izrade svih vrsta projektnih elaborata za  građevinske objekte raznih namjena

  • Izrade projekata unutrašnjeg uređenja
  • Izmjene i dopune postojećih projektnih dokumentacija
  • Izrade idejnih skica i rješenja
  • Izrade projektne dokumentacije za građevinske dozvole – izvedena stanja
  • Davanja stručnih savjeta
  • Grafičkog dizajna